Menu

Ludzie związani z fundacją imienia Agaty Bornikowskiej, to jej najbliżsi przyjaciele i rodzina zmotywowani do tego, aby przez funkcjonowanie fundacji kontynuować w pewien sposób jej działalność- tak w kontekście życia, jak i śmierci. W związku z wykonywaną na co dzień pracą zawodową osoby pracujące dla fundacji dzięki swej wiedzy i doświadczeniem w wielu dziedzinach, mogą być pomocne poszkodowanym i ich rodzinom na wielu płaszczyznach.

  TOP